Zamena pneumatika

KAKO... zameniti gumu

Ako znate šta radite i uz pravu opremu, menjanje gume uopšte nije toliko zahtevan posao. Bilo kako bilo, nekada čekanje na pomoć na putu ili vožnja do najbližeg Kijinog zastupnika jednostavno nisu opcija. Ali budite spremni – dosta je prljav posao.

 

Vežbajte menjanje vaših guma po danu i po svhom vremenu, tako da u slučaju da pukne usred noći i po kiši znate tačno šta vam je činiti. Ali nikada je nemojte menjati na autoputu, čak i ako Vam se čini da možete to obaviti zatvorenih očiju – previše je opasno. Isto tako ne preporučamo da je menjate sami u slučaju da je Vaš auto na krivom, mekom ili terenu sa velikim nagibom.

Prvi korak

Prvi korak

Ugasite motor i upalite sva četiri pokazivača smera. Potom aktivirajte ručnu kočnicu i prebacite u prvu brzinu

Drugi korak

Drugi korak

Namestite podupirač pod točak, koji je po dijagonali suprotan od onoga, kojeg trebate zameniti.

Treći korak

Treći korak

Stavite rezervni točak na pod kraj točka kojeg menjate. Zatim, imate li čelične naplatke, skinite ukrasne poklopce.

Četvrti korak

Četvrti korak

Potražite tačku za dizanje (u auto-priručniku piše tačno gde se nalazi).

Peti korak

Peti korak

Pod automobil na mestu podizanja, koje je najbliže točku koji menjate, namestite dizalicu. Proširite je do položaja, pre nego što automobil počnete dizati od poda. Zatim francuskim ključem olabavite šrafove na točku, najpre dijagonalne parove.

Šesti korak

Šesti korak

Sada proširite dizalicu, tako da točak više nije na podu, izvadite šrafove – gornje zadnje - zatim skinite stari točakč sa automobila.

Sedmi korak

Sedmi korak

Namestite novi točak i šrafovee obrnutim redom, kojim ste ih skidali. Pričvrstite ih samo toliko koliko možete rukom.

Osmi korak

Osmi korak

Polako spustite automobil dok ne dotakne pod, tada šrafove pričvrstite do kraja.

Deveti korak

Deveti korak

Što pre proverite pritisak u gumama i dopunite rezervni točak. 

UPOZORENJE

  1. Ne zaboravite da održavanje na putu zavisi i od ispravnosti pritiska u gumama.
  2. Gume se mogu pregrejati ako je pritisak u njima prenizak, što ih može i ozbiljno oštetiti.
  3. Ne menjajte gume poprečno, tako da ih premeštate sa leve na desnu stranu automobila i obrnuto.
  4. Nikada ne podvrgavajte naplatke postupcima lakiranja, koji zahtevaju temperature iznad 150°C. Mehaničke karakteristike guma lako se oštete.

Alati potrebni za posao:

Priručnik Vašeg vozila, gde su specifična uputstva za Vaš model, uključujući tačke za nameštanje dizalice.
  • dizalica
  • rezervni točak
  • francuski ključ za šrafove na točku
  • podupirač za točkove
  • džepna svetiljka u slučaju mraka
  • reflektujući prsluk