Zamena brisača

KAKO... zameniti brisače

Menjanje brisača stakla može se činiti kao poprilično beznačajan posao ali je za sigurnu vožnju od izuzetne važnosti.

 

Ako vaši brisači samo mažu vodu po staklu umesto da brišu, potrebno ih je zameniti. Takođe biste trebali paziti na moguće pukotine ili lomljivost. Mi preporučujemo zamenu barem jednom godišnje originalnim Kia brisačima, koje će vam u Kijinom salonu zameniti brzo i efikasno, u slučaju da vas ovaj posao ne privlači najviše. Vaš auto-priručnik sadrži detaljnija uputstva za vaš model.

Prvi korak

Prvi korak

Podignite ručicu brisača sa vetrobranskog stakla. Metlicu brisača postavite pod uglom od 90°C na ručicu (Možete napraviti digitalnu sliku položaja brisača pre skidanja, da vam bude kasnije lakše.)

Drugi korak

Drugi korak

Pritisnite na jezičak sklopke i skinite metlicu brisača sa ručice.


Tretji korak

Treći korak

Uzmite novu metlicu i proverite da li je pravilno okrenuta prema gore. Novu metlicu namestite tako da stavite jezičak u poseban otvor u ručici. Proverite da li je dobro učvršćena na mestu (trebali bi čuti klik) i da li leži ravno na staklu.

Četrti korak

Četvrti korak

Spustite ručicu brisača tako da metlica leži uz podnožje stakla. Možete ih uključiti i proveriti kako rade, ali nikako na suvoj podlozi, jer ih to može oštetiti.